Contact Contact

De Morgenster

Seinstraat 2
1223 DA Hilversum

Webredactie

Koster en beheerder

Harm en Willemien Esselink
tel. 035-6858442

Informatie over de verhuur (pdf)

Predikant
ds. Erik van Halsema
Tel. (035) 6280714 (geen bijjzonderde opbeltijden)


Werkdagen: zondag tot en met vrijdag, met uitzondering van woensdagmorgen.

Organist
Klaas de Haan

Scriba

Jan de Leede a.i.
tel. 035-6854196

Ledenadministratie

 
Jeugdwerk

Kinderkamp 2016
Jeugdwerk

Er is tijdens de zondagse viering beneden in de kerk oppas voor de allerkleinsten van nul tot vier jaar. Ze kunnen voor de zegen worden opgehaald en het laatste deel van de viering in de kerkzaal meemaken.

Aan het begin van de dienst luidt één van de kinderen de bel en steekt de kaarsen aan. De kerkrentmeester van dienst helpt daarbij.

 

lees meer »
 
Zondagse eredienst

Zondagse eredienst

In de kerkdienst op zondagmorgen klopt het hart van de gemeente rond de Morgenster. Jong en oud komen samen rond Woord en Sacrament.
 

lees meer »
 
Kerk in de buurt

Kerk in de buurt

De wijkgemeente heeft als missie om kerk in de buurt te zijn, want in de profielschets staat:“De Morgenster zoekt naar wegen om Gods liefde in de wijk op een hartelijke, eigentijdse, open, trouwe en gastvrije manier vorm te geven en zo tot zegen te zijn voor elkaar en de wijk”

lees meer »
 
Diaconie

Diaconie

Diaconie komt van het Griekse woord diakonia, en het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als één van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.

lees meer »
 
Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van De Morgenster, en het kleinere dagelijks bestuur is het moderamen. De kerkenraad komt in beginsel één maal per maand bij elkaar. Het moderamen vergadert ook elke maand, twee weken voor de kerkenraadsvergadering, om de lopende zaken door te nemen en de kerkenraadsvergaderingen voor te bereiden. De eigenlijke beslissingen worden genomen in de kerkenraadsvergaderingen.

lees meer »
 
Kerkrentmeesters

Catering startzondag 2016
Kerkrentmeesters

Waar ouderlingen veelal zorgen voor het geestelijke, houden de kerkrentmeesters zich bezig met het noodzakelijke materiele, van koffie tot kerkgebouw.

lees meer »
 
Vorming & Toerusting

Vorming & Toerusting

De kerk zorgt voor kennisoverdracht. De religieuze rijkdommen uit het verleden maken deel uit van onze kerkelijke bagage. Ze zijn kostbaar en daarom geven we ze door aan een volgende generatie.

lees meer »
 
Pastoraat

Pastoraat

Voor ons betekent pastoraat omzien naar elkaar. Het is een taak en een opdracht voor de hele gemeente om te helpen, te luisteren, te troosten en te bemoedigen. Want we vertrouwen er op dat het God zelf is die met ons mee leeft.
 
 

lees meer »
 
Kunstwerk in de kapel

Foto: Max Eilander
Kunstwerk in de kapel

Het kunstwerk is ontworpen door Meint Wind, theoloog en beeldend kunstenaar.

Hij heeft met dit kunstwerk de Morgenster verbeeld. Dat is de open ruimte in het voorste paneel. Het werk bestaat uit een aantal gerasterde panelen en een doorzichtige wand van plexiglas. Het achterste paneel vormt bij aanlichten schaduwen op het plexiglas. Zo ontstaat een gelaagd geheel.

Het licht worstelt zich door alle lagen heen naar voren en daar openbaart zich  de ( geabstraheerde ) morgenster. Symbool van Christus. De schaduwen en rasters verbeelden de moeiten van het leven. Het licht, Christus,  overwint alle moeiten van het leven.