Derde advent

Zondag 16 december 2018
Derde advent

Op de derde advent breekt het licht van kerst al even door Daarom hangt er een rose strook naast het paarse kleed. Áls je paars en wit door elkaar roert komt er rose van.
 

lees meer »
 
Tweede advent

zondag 9 december 2018
Tweede advent

In de “boom van Hoop” is het 2e vraagteken veranderd in “nieuwe weg."
Deze 2e advent hebben wij een nieuwe weg aangelegd.
Want er staat in de bijbel......

lees meer »
 
Eerste Advent

Zondag 2 december 2018
Eerste Advent

Adventsproject: Hoop doet leven.

Lezing: Zacharia 14: 4-9; Lucas 21: 25-31; 1 Thessalonicenzen 3: 9-13
Thema: Een teken van Hoop.

Voor het adventsproject hebben we een soort kerstboom gemaakt. Voor elke week een tak waarop het thema van die zondag wordt aangegeven. Nu zit de boom nog vol vraagtekens...

lees meer »
 
Eeuwigheidszondag

Zondag 25 november 2018
Eeuwigheidszondag

Lezingen: gedeelten uit Genesis 45, 46, 49 en 50.
Thema: Koester de namen.
 
We gedenken vandaag de mensen die het afgelopen kerkelijk jaar uit onze gemeente en uit ons leven weggevallen zijn.

 

lees meer »
 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondag 16 oktober.
Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Lezingen: Deuteronomium 15: 1-11; Marcus 10: 17-31
Thema: Wat heb je nodig?

Toelichting voor grote en kleinere kinderen:
Wie denk je dat de baas is van de kerk?
Eigenlijk niet de dominee, bij voetballen zou je dat gewoon een bestuur noemen, maar in de kerk heet het Kerkeraad. De mensen die in dat bestuur zitten worden ambtsdragers genoemd. Elke zondag komen er met de dominee een paar mensen mee en 1 daarvan geeft de dominee een hand. Dat betekent dat de dominee tijdens de dienst wel de baas is. Als de kerk uit gaat geeft hij weer een hand en is de kerkeraad weer de baas. Als je in dat bestuur mee gaat doen moet je verschillende vragen beantwoorden, dat hoor je straks wel.
Dit was de kerktaal.

lees meer »
 
Inleiding in de bediening van Renate Japinga, jongerenwerker.

Zondag 30 september 2018.
Inleiding in de bediening van Renate Japinga, jongerenwerker.

Lezing: 1 Timoteüs 4: 9 – 16;
Thema: Allemaal bouwstenen.

In de grote vaas staat een boeket met bloemen, die betekenissen hebben i.v.m. de inleiding in de  bediening.

lees meer »
 
Sherpa zondag.

Zondag 23 september 2018
Sherpa zondag.

Lezing: Marcus 9: 33 – 37
Thema: Het belangrijkste in de kerk.

Door ds Jan de Vries werd de toelichting van de schikking verwerkt in de overweging.
 

lees meer »
 
Overstapdienst,

Zondag 8 juli 2018
Overstapdienst,

Lezing: Ezechiël 2: 1-7; Marcus 6:1-6a.
Thema: Blijf niet staren 
In de schriftlezing van vandaag horen we dat Jezus niet uit de voeten kan in Nazareth, het dorp waar hij groot werd.

lees meer »
 
Pinksteren,

Zondag 21 mei 2018
Pinksteren,

Lezingen: Genesis 11: 1-9;
Handelingen 2: 1-13;
Thema: De creativiteit van God
 
In deze kleurrijke pinksterschikking staat links de niet voltooide toren van Babel. 

lees meer »
 
Paaswake en Paasmorgen

Paaswake en Paasmorgen

Paaswake
Lezingen uit: Genesis, Exodus, Jesaja Ezechiël en Marcus

Paasmorgen
Lezingen: Genesis 2;4b-9; 15-25.; Johannes 20; 1-18
Uitleg aan de (grote en kleinere) kinderen:
Nu gaan we kijken naar het geheim van de graankorrel, kijk eens wat er gegroeid is van wat we 2 weken geleden hebben gezaaid..

lees meer »
 
Goede Vrijdag

Vrijdag 30 maart.
Goede Vrijdag

In de schikking staat vandaag het kruis centraal. Daaronder rode bloemen, verwijzend naar het bloed van Jezus.

lees meer »
 
Witte donderdag

Donderdag 29 maart 2018
Witte donderdag

Lezingen uit Exodus 12: 1-3,, Johannes 13: 1-15; Marcus 14: 33-37
Viering maaltijd van de Heer.

Een lampetschaal met water en handdoeken, verwijst naar de voetwassing.

lees meer »
 
Palmzondag

zondag 25 maart 2018
Palmzondag

Zondag 25 maart 2018 Palmpasen.
Lezingen: Marcus 11: 1-11; Philippenzen 2: 5-11
Thema:  Dichter bij het geheim
 
Voor de dienst zag de schikking er zo uit (zie inzet)
Maar door de kinderen werden palmpasen stokken voor de schikking gezet.

lees meer »
 
5e zondag 40 dagentijd

zondag 18 maart 2018
5e zondag 40 dagentijd

Lezing: Jeremia 31: 31-34; Johannes 12: 20-33
Thema: Het geheim van de graankorrel.
 
(Bij dit project wordt de toelichting door een van de schiksters aan de kinderen verteld deze keer is die versie ongeveer overgenomen). 
 
Vandaag gaat het over het geheim van de graankorrel. De weg op het labyrint is beplakt met graankorrels.
 

lees meer »
 
Zaterdag 17 maart 2018

Dienst van woord en gebed bij het afscheid van Reinier Frans Jacob Beltman
Zaterdag 17 maart 2018

Lezing:  uit Johannes 4

Met een veelkleurig boeket rozen herdenkt de taakgroep liturgisch bloemschikken ds Reinier Beltman. Hij stelde de groep in de gelegenheid om met liturgisch bloemschikken te beginnen en uit te bouwen.

lees meer »
 
Vierde zondag 40 dagentijd

zondag 11 maart 2018
Vierde zondag 40 dagentijd

Zondag Laetare (Verheug u): we zijn halverwege de 40-dagentijd. Het licht van Pasen schemert al een beetje door het paarse achtergronddoek, te zien in een roze baan.

 

lees meer »
 
3e zondag 40 dagen tijd

zondag 4 maart 2018
3e zondag 40 dagen tijd

Lezing: Johannes 2: 13-22, Exodus 20: 1-17
Thema: Ruimte voor het geheim.


De weg op het labyrint is aangevuld met groen.
De schriftlezing vertelt dat Jezus de handelaren bij de tempel wegstuurt.

lees meer »
 
2e zondag 40 dagen tijd

zondag 25 februari 2018
2e zondag 40 dagen tijd

Lezing: Marcus 9: 2-10, 1 Koningen19 : 9-18
Thema: Geheimzinnig.

Elke week vullen we een stukje van het labyrint in. Vorige week was het zand. Vandaag zijn het steentjes, omdat we met Jezus de berg op gaan.

Boven op de berg gebeuren er vreemde dingen..... 

lees meer »
 
1e zondag 40 dagen tijd

zondag 18 februari 2018
1e zondag 40 dagen tijd

Lezing: Marcus 1: 12-15
Thema: Op zoek naar het geheim van het geluk

 
In de veertigdagen gaan we ‘op zoek naar het geheim van het geluk’.

lees meer »
 
Gebed voor de eenheid

Zondag 21 januari 2018
Gebed voor de eenheid

Lezing: Exodus 15: 1-16 en 20-21; Lucas 8: 27-34
Thema: Recht door zee.

Het gebed voor de eenheid van de christenen is uitgebeeld door de vaas met tulpen op de achtergrond.
Tulp is de bloem voor het gebed, omdat de kelk is opgeheven naar de hemel.
De bonte kleuren verwijzen naar het Caribisch gebied.
 

lees meer »
 
Kerstavond en Kerstmorgen

Zondag 24 en Maandag 25 december 2017
Kerstavond en Kerstmorgen

Lezing: Lukas 2:1-7
Thema: Het wordt licht.
 
De schikking behoeft eigenlijk weinig uitleg.

lees meer »
 
4e Advent

Zondag 24 december 2017
4e Advent

Lezing: Jesaja 62: 10-12; Lucas 1: 26-38
Thema: ‘God komt dichtbij’

In de schikking is de aankondiging van de engel aan Maria uitgebeeld.

lees meer »
 
3e advent

Zondag 17 december 2017
3e advent

Lezing: Jesaja 35: 1-10, Matheüs 11: 2-10
Thema: “Bloemen in de woestijn.”
 
De derde advent breekt het licht van Kerst al even door, daarom hangt er naast het paarse kleed een strook rose.
Een schikking lees je net als een boek van links naar rechts.
 

lees meer »
 
2e advent

Zondag 10 december 2017
2e advent

Lezing: Jesaja 2: 2-5, Lucas 21: 25-33
Thema: “Stel je voor….”
 
Vanuit het Grote Boek laten we zien wat de lezing uit Jesaja 2 ons vertelt: de hoge witte berg Sion, hoger dan de andere bergen.

lees meer »
 
1e advent

Zondag 3 december 2017
1e advent

Het adventsproject.
Bij het adventsproject sluiten we aan op de lezingen en thema’s die de kinderdienst in haar project gebruikt. Het thema van de adventstijd is: "Een boek vol verwachting." De lezingen zijn voornamelijk uit Jesaja.
Evenals de kinderdienst maken wij gebruik van een boek, dat als basisschikking wordt gebruikt en de hele advent blijft staan (misschien komt het oplettende kerkgangers nog bekend voor.) Boven het boek verschijnt elke week een nieuwe engel die de verwachting van de komst van het kind aangeeft.
De kinderen maken in hun dienst een passende knutsel, die ze bij of in de schikking zetten als ze terug komen in de kerk.

lees meer »
 
Eeuwigheidszondag

zondag 26 november 2017
Eeuwigheidszondag

Lezingen: Jesaja 60: 1-5
Thema: Gaan in geloof
 
De Alpha en Omega op de achtergrond zijn een beeld voor de Eeuwigheidszondag.
God, de Eeuwige, is het begin en het einde.
 
Centraal in deze schikking liggen de stenen met namen van de gemeenteleden, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Na de dienst worden ze uitgereikt aan de nabestaanden van degenen die genoemd worden. 

lees meer »
 
Sherpa zondag.

Zondag 22 oktober 2017.
Sherpa zondag.

Thema: Doop
Lezing: Mattheus 3: 13-17

De Morgenster heeft kerkelijke band met Sherpa, een instelling voor meervoudig gehandicapten. Elk jaar is er in plaats van een oogstdienst een gezamenlijke dienst met bewoners van Sherpa. 

We hebben in de Morgenster een bijzondere manier om de verhalen uit de bijbel voor te stellen. Wij zeggen het met bloemen, die hebben allemaal een betekenis. Rode rozen betekenen liefde dat weten we allemaal wel.
En als we er niet uitkomen met bloemen doen we er allerlei andere dingen bij. 

 

lees meer »
 
Startzondag

Zondag 17 september 2017
Startzondag

Thema: Iets nieuws onder de zon….?
Lezing: Lucas 17: 11-21

De liturgische kleur voor deze zondag is groen, maar omdat Eveline van Toor als diaken wordt bevestigd, is er ook een strook rood om onze vreugde daarover te laten zien. We horen dadelijk in het verhaal in Lukas 17 over de genezing van tien mensen die aan huidvraat leden

lees meer »
 
Riet

Bloementaal
Riet

Riet hoort ook niet bij de bloemen, maar is een grassoort en heeft ons heel wat te vertellen.
 

lees meer »
 
Vijg

Bloementaal
Vijg

Als u denkt dat die niet thuishoort in een serie over bloementaal, vergist u zich. De vijg is een z.g. schijnvrucht die gevormd wordt uit de bloembodem en de bloem. Eigenlijk horen ze dus bij de eetbare bloemen, want je kunt zowel de pitten als het vruchtvlees eten. 
 

lees meer »
 
Klaverzuring,“Klavertje vier” Oxalis tretapila.

Bloementaal
Klaverzuring,“Klavertje vier” Oxalis tretapila.

“Klavertje vier” wordt al eeuwen als symbool voor geluk beschouwd omdat de klaver normaal 3 blaadjes heeft en deze 4 blaadjes. De blaadjes van de Klaverzuring hebben een donker paarse vlek op het punt waar de blaadjes bij elkaar komen en vormen zo een hart.Bovendien wordt de kruisvorm traditioneel als een afweermiddel tegen het kwade gebruikt. 

lees meer »
 
Roos

Bloementaal
Roos

Rozen worden al duizenden jaren gehouden om hun schoonheid.
 

lees meer »
 
Klimop

Bloementaal
Klimop


Een oude bekende voor trouwe kerkgangers in de Morgenster. Klimop is een symbool van Gods trouw en trouw aan elkaar en eeuwig leven omdat de plant altijd groen blijft.
 
 

lees meer »
 
Lelie

Bloementaal
Lelie

De lelie is een beeld van onschuld, zuiverheid;, volmaaktheid en grootsheid. Door haar witte kleur, zoete geur en schoonheid. De witte lelie wordt vaak afgebeeld bij voorstellingen van de aankondiging aan Maria en bij vele heiligen. Een bepaalde soort kreeg de naam madonnalelie

lees meer »
 
Zonnebloem

Bloementaal
Zonnebloem

De herdenkingsplek van de ramp met de MH 17  in Hilversum bestaat uit gestileerde Zonnebloemen. Bij de herdenking worden echte zonnebloemen neergelegd.
 

lees meer »
 
Morgenster, boksbaard

Bloementaal
Morgenster, boksbaardDe Morgenster bloeit alleen in de morgen, om twaalf uur sluit de bloem weer. Daar komt de naam van de plant vandaan. Er is ook een andere naam, de boksbaard, omdat het grijze vruchtpluis doet denken aan het sikje van de oude St. Joseph.
 

lees meer »
 
Viering van verbintenis van ds Erik van Halsema aan de Morgenster, Afscheid van ds Heleen Weimar.

Zondag 9 juli 2017
Viering van verbintenis van ds Erik van Halsema aan de Morgenster, Afscheid van ds Heleen Weimar.

Thema: Het zachte juk en de lichte last.
Lezingen: Jesaja  55 : 1 – 6; Matteüs 11: 25 – 30

Het juk is omwikkeld met hedera, dat is een beeld voor de trouw van God. 
 

lees meer »
 
Overstapdienst, afscheid ds. Magda Hazeleger, Pelgrimszegen, afscheid ambtsdragers.

Zondag 2 juli 2017
Overstapdienst, afscheid ds. Magda Hazeleger, Pelgrimszegen, afscheid ambtsdragers.


Thema: Een volgende stap
Lezing: Mattheüs 6: 24-34

Wie zich wel eens afvraagt hoe die bloemenmeisjes er toch uit zien.........

lees meer »
 
Pinksteren, Openbare Geloofsbelijdenis

Zondag 4 juni 2017
Pinksteren, Openbare Geloofsbelijdenis

Thema: Wind en vuur
Lezing: Handelingen 2: 1 – 11
Het Pinkstervuur verspreidt zich als een ‘lopend vuurtje’....

lees meer »
 
Eerste Paasdag

Zondag 16 april 2017
Eerste Paasdag


Thema: Nu zie ik het
Lezing: Exodus 14: 9 – 14; Johannes 20: 1 – 18.
Door de kinderen zijn kaarsen aangestoken aan de Paaskaars.
De bril is niet meer nodig, want vandaag zien we het.

lees meer »
 
Paaswake

Zaterdag 14 april 2017
Paaswake

Lezingen: Genesis 1: 1 – 5;  Exodus 14: 15 – 31;
Ezechiël 37: 1 – 14; Lucas 24: 1 – 11 .

Naast het witte doek is nog een stukje paars zichtbaar 
 
 

lees meer »
 
Kruismeditatie

Goede Vrijdag 2017
Kruismeditatie

Door de kerkgangers worden bloemen meegenomen

lees meer »
 
Goede Vrijdag

Vrijdag 14 april 2017
Goede Vrijdag

Lezingen: Hosea 6:16; Het koor zingt het lijden van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 18 geheel en 19 tot vers 42.
 

lees meer »
 
Witte donderdag

Donderdag 13 april 2017
Witte donderdag

Lezingen: Exodus 12: 1, 15 – 20; Johannes 13: 1 - 15
Aan de ene kant is symbolisch de voetwassing weergegeven.

lees meer »
 
Thema: Hartverscheurend

Vespers woensdagavond 12 april 2017
Thema: Hartverscheurend

We kijken deze avond naar Christus en zijn moeder
 

lees meer »
 
Thema: Langs de kruisweg.

Vespers woensdagavond 5 april
Thema: Langs de kruisweg.

We kijken naar de mensen die langs de kruisweg staan.
Twee mandjes met violen, die als gezichten oplichten.

lees meer »
 
Thema: Een loden last.

Vespers woensdagavond 29 maart
Thema: Een loden last.

 De centrale fituur is Simon van Cyrene.
Ze dwongen een voorbijganger, die net de stad in kwam, het kruis te dragen

lees meer »
 
Thema: Troost.

Vespers woensdagavond 22 maart.
Thema: Troost.

Deze week kijken we naar Veronica.
De heilige Veronica wordt voorgesteld door een varen, de neerhangende bladeren beelden troost uit. De grote gele Gerbera is de verbeelding van Jezus. Een doek geeft weer dat Veronica de tranen en het bloed  van Jezus gezicht afdroogt.
 

lees meer »
 
Thema: Verstaan

Vespers woensdagavond 15 maart.
Thema: Verstaan

Door een bril kijken we elke week naar de figuur die centraal staat in de Vespers. Deze week kijken we naar Malchus.

lees meer »
 
Thema: Eén van hen.

Vespers woensdagavond 8 maart.
Thema: Eén van hen.

Bij de oecumenische Vespers in de 40 dagentijd, waarin linosneden van Aad de Haas centraal staan zijn ook liturgische schikkingen gemaakt.
Thema van de Vespers: Zie de mens.
Door de bril kijken we elke week naar een persoon of thema, die centraal staat in de vespers. 

lees meer »
 
“Palmzondag – 6e zondag in de veertigdagentijd”

zondag 9 april 2017
“Palmzondag – 6e zondag in de veertigdagentijd”

Lezing: Jesaja 50: 4-7; Mattheüs 21: 1 - 11
De intocht in Jeruzalem. Allen kijken uit naar Jezus.

 
 

lees meer »
 
“Judica – 5e zondag in de veertigdagentijd”

Zondag 2 april 2017
“Judica – 5e zondag in de veertigdagentijd”

Het verhaal van de verspieders is verbeeld door de uitgestalde vruchten

lees meer »
 
“Laetare – 4e zondag in de veertigdagentijd.”

Zondag 26 maart 2017
“Laetare – 4e zondag in de veertigdagentijd.”

Viooltjes hebben gezichtjes ze kijken je als het ware aan.

lees meer »
 
“Oculi - 3e zondag in de veertigdagentijd.”

Zondag 19 maart 2017
“Oculi - 3e zondag in de veertigdagentijd.”

Jezus en de Samaritaanse vrouw ontmoeten elkaar bij de waterput.

lees meer »
 
“Reminiscere – 2e zondag van de veertigdagentijd.”

zondag 12 maart 2017
“Reminiscere – 2e zondag van de veertigdagentijd.”

Door een bril kijken we elke week naar de schikking die het verhaal van de zondag uitbeeldt.

Doop van Sven Boaz Kroes.

 Voor de doop  is een biezenmandje op de Nijl gesymboliseerd.

lees meer »
 
“Invocabit – 1 e zondag van de Veertigdagentijd”

Zondag 5 maart 2017
“Invocabit – 1 e zondag van de Veertigdagentijd”

Door een bril kijken we elke week naar de schikking die het verhaal van de zondag uit beeldt.
Een lelie stelt Jezus voor, die door de kronkeltak, de duivel  in verleiding wordt gebracht.

lees meer »
 
Kerstavond en Kerstmorgen

zaterdag 24 en zondag 25 december 2016
Kerstavond en Kerstmorgen

Lezingen Kerstavond Jesaja 9: 1-6; Lucas 2: 1-7
Thema: Wees niet bang
Kerstmorgen: Lucas 2: 1-20.
Thema: We zijn op weg.

De engel zegt:" Wees niet bang want ik kom jullie goed nieuws brengen."
 

lees meer »
 
Vierde advent

Zondag 18 december 2016
Vierde advent

Lezingen: Jesaja 7: 10-17, Matteus 1: 18-25
 
Jozef droomt, dat de engel tegen hem zegt "Luister, je kunt rustig met Maria trouwen, want zij is zwanger van de Heilige Geest"

lees meer »
 
Derde Advent

zondag 11 december 2016
Derde Advent

Lezingen: Jesaja 35 : 1-10;  Matteüs 11: 2-11

Hij laat aan Jezus vragen of Hij de Messias is, of dat we een ander verwachten. 

lees meer »
 
Tweede advent

Zondag 4 december 2016
Tweede advent

 Lezingen:  Jesaja 11: 1-10,   Matteus 3: 1-12

Zij komen naar de man, Johannes de Doper genaamd, die de toestromende mensen doopt in de rivier de Jordaan.

lees meer »
 
Eerste advent

27 november 2016
Eerste advent

Lezingen : Jesaja 2: 1-5, Matteüs 24: 32-44,

In het midden staat “Gods oude plakboek” waar de verhalen die in de adventsperiode aan de orde komen uit komen dwarrelen en een trede lager verbeeld worden.

lees meer »
 
Liturgisch bloemschikken Liturgisch bloemschikken

Wat rode rozen betekenen weet iedereen, dat praktisch alle bloemen vanouds een betekenis hebben, die vaak uit oude legenden voorkomt, misschien niet. Bij liturgisch/symbolisch bloemschikken maken we gebruik van deze beeldkracht, kleuren, vormen en lijnen om een lezing of thema uit te beelden “in bloementaal”. Op deze manier wordt in de adventsperiode en de 40 dagentijd en op bijzondere zondagen bijgedragen aan de verdieping van de vieringen.
 

 
Eeuwigheidszondag

20 november 2016
Eeuwigheidszondag

Lezing: Genesis 50: 22-26 en Hebreeën 11:17-22.

In de schikking liggen stenen met de namen van gemeenteleden die zijn overleden.

lees meer »
 
Vitaalviering

De steppe zal bloeien
Vitaalviering

De Morgenster vitaal viering van 23 oktober werd voorbereid en verzorgd door de werkgroep Liturgisch Bloemschikken. Door ieder die een stukje van de liturgie verzorgde was een toepasselijke bloem gekozen en werd de keuze toegelicht.
 

lees meer »