Paaswijkbrief

Foto: Pixabay
Paaswijkbrief

Aan het begin van de veertig dagen tijd is het voor de redactie van de Wijkbrief ook weer tijd om een seintje te geven, wanneer we de kopij graag willen ontvangen.

lees meer »
 
Liturgisch bloemschikken

Foto: Pixabay
Liturgisch bloemschikken

Het geheim van Pasen wordt vorm gegeven door een labyrint. Een labyrint is iets anders dan een doolhof. Bij een labyrint kun je maar één pad volgen tot je in het midden komt.

lees meer »
 
Een ark om in te schuilen ...

Een ark om in te schuilen ...

Op 18 maart hebben Roald Boegschoten en Rianne Berkhout een tafel in de Morgensterkerk. Na de kerkdienst bieden ze hier allerlei spullen ter verkoop aan voor het project Noah’s Ark in Oeganda.  De opbrengst is bestemd voor een family unit voor meisjes.

lees meer »
 
Veertigdagenvesper

Geseling
Veertigdagenvesper

Tot en met woensdag 21 maart zijn er elke woensdag om 19.30 uur oecumenische vespers in De Morgenster aan de hand van de werken van Juke Hudig.

 
Inloophuis Wording

Inloophuis Wording

Wording is een open huis voor dak- en thuislozen en alleengaanden aan de Vaartweg 18-20. Het inloophuis wordt door christenen in Hilversum, ook financieel, gedragen. Er worden dringend vrijwilligers gezocht!

lees meer »
 
Paasviering ouderen

Paasviering ouderen

Het thema van de viering luidt “de rotsen gaan open”. De viering is op dinsdag
13 maart. We beginnen om 14 .00 uur. De middag wordt afgesloten met een maaltijd. Iedereen is van harte welkom.

 
Palmpasenstokken

Palmpasenstokken

Zoals elk jaar gaan wij met de kinderen de dag voor palmpasen mooie palmpasenstokken maken in de Morgenster.  Op 24 maart a.s. is het weer zo ver. We beginnen om 15.00. Neem je eigen stok mee.
 

lees meer »
 
Kliederkerk goede vrijdag

Kliederkerk goede vrijdag

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt

lees meer »
 
Sparen voor Kerk in actie

Sparen voor Kerk in actie

Spaart u mee voor Kerk in Actie? In de kist in de hal verzamelt Dolf van Ginkel postzegels, kaarten, maar ook brillen en gehoorapparaten. Zelfs uw oude mobiele telefoon met oplader is welkom.

lees meer »
 
Abonnement Morgenster Actueel

Abonnement Morgenster Actueel

Voor een abonnement op de digitale Morgenster Actueel, stuurt u een mail naar Dan nemen we u op in de verzendlijst. Voor vragen over en problemen met kunt u dit adres ook gebruiken. 

Incidenteel zijn er problemen met klanten van de KPN. Daar hebben we geen oplossing voor en vaak lost het vanzelf weer op.